Solucions

D’acord amb la cartera de clients a gestionar i / o assegurar, dissenyem la millor SOLUCIÓ i proposem la millor asseguradora:

Permeti que analitzem la seva cartera d’assegurances i orientem cap al model de procediment de crèdit i cobertura asseguradora a subscriure.

Confidencialitat

Per motius de confidencialitat amb els nostres clients, no exposem a la WEB les principals avantatges competitius de treballar amb ABK CRÈDIT. Avancem que atorguem exclusivitat sectorial el que implica impossibilitat de treballar en paral·lel amb el seu competidor.

Proposem realitzar entrevista personal (presencial o digital), per exposar les principals característiques de ABK Crèdit, fonamentada en un sistema propi d’entendre la especialitzada cobertura dels riscos de crèdit, contacti’ns: alberto@abkrs.com , Tel +34 93 418 47 02

Hem editat un document que exposa la realitat del risc de crèdit, i que soluciona definitivament les desavinences que implica l’assegurança de crèdit tradicional, injust en el seu disseny ja que el risc de crèdit “avisa” i l’assegurador sap tallar cobertura abans del fallit, en la mesura que són els seus analistes els que classifiquen, deixant sense cobertura a aquells clients dubtosos sobre els quals cal assegurar.

Desitgem exposar en contacte personal les principals raons del perquè gestionar les seves assegurances a través d’ABK CRÈDIT versus les Xarxes d’Agents afectes o exclusius de Asseguradores.