Nou en l’assegurança de Crèdit

¿Nou en l’assegurança de crèdit i està estudiant si és la solució adequada per a la seva companyia?

Què és el risc de Crèdit?

El risc de crèdit és la possible pèrdua que assumeix una empresa quan ven a termini, com a conseqüència de l’incompliment de les obligacions de pagament que incumbeixen als seus clients. Aquest impagament pot venir motivat per una situació d’insolvència financera, falta de liquiditat, o bé pel descuit tant involuntari com intencionat del nostre client. El treball dels nostres analistes és descobrir si existeix aquest risc, quantificar i assegurar-ho.

La globalització suposa oportunitats i riscos. Les empreses són cada dia més grans i les seves carteres de clients estan cada vegada més diversificades. Sent la majoria de vegades molt difícil controlar a qui venen, si és segur donar-los crèdits o fins i tot si és segur vendre’ls.

La meva empresa ofereix serveis en comptes de productes. Puc contractar una assegurança de crèdit?

Sí, la cobertura està disponible tant per a béns com serveis. Sempre que es realitzi una venda a crèdit business to business és possible i altament aconsellable contractar l’assegurança.

Si venc al sector públic, he d’incloure això en el volum de negoci a assegurar?

No. Pel que fa al comprador del sector públic, es considera que no hi ha risc d’impagament. Vostè només pagués per la facturació assegurable.

Quin és el volum de facturació assegurable?

El volum de facturació assegurable pot estar cobert parcialment o totalment, depenent de les seves necessitats. No haurà de pagar la cartera completa si el subscriptor declina alguna cobertura.

Pot l’asseguradora retirar la cobertura durant la vigència de la pòlissa?

L’assegurador s’obstina una gran quantitat de recursos per monitoritzar el risc de crèdit, si tenen informació negativa sobre algun assegurat podrien declinar la cobertura futura però els béns o serveis que ja s’han proveït estan sempre coberts.

*Des d’ABK proposem una solució única i adaptable per solucionar aquest problema. Per a més informació contacti amb nosaltres.

-Que passa si estic obligat a proveir però el subscriptor em talla el límit de crèdit?

La majoria de les pòlisses d’assegurança de crèdit tenen una clàusula que permet un període de gràcia de 30 dies perquè el negoci pugui continuar mentre es busca nova informació per reavaluar la situació. Si el seu contracte de venda és jurídicament vinculant, tal cobertura es pot afegir. La cobertura es mantindrà si no és evident que el comprador està a punt de fallar.

*ABK crèdit proposa una solució única i adaptable per solucionar aquest problema. Per a més informació contacti amb nosaltres.

 

¿Que cobreix l’assegurança de crèdit?

Es cobreix l’impagament per una empresa deutora, a causa de insolvències de fet ( “desaparició del deutor o impagament”) o dret (Concurs de creditors).

He de cobrir tots els meus clients?

En general, la política més eficient i rendible en el mercat són les cobertures per tot el volum de negoci però ens ocupem d’adaptar-nos a les seves necessitats i preferències per trobar la millor opció per a cada cas. Tindrà la millor cobertura amb el preu més baix possible.

¿L’assegurador fixa la cobertura en tots els meus clients?

La majoria de les asseguradores marquen un “límit de crèdit discrecional”, per sota del qual atorguen autonomia en la classificació al prenedor de l’assegurança. Un assegurat pot maximitzar la cobertura mitjançant l’ús de l’experiència comercial de comportament de pagaments i altres mitjans per justificar els límits de crèdit assegurats.

ABK CRÈDIT ofereix la solució per aconseguir la màxima autonomia en la classificació de compradors, a comentar en entrevista personal o digital. Contacti’ns.

Quant em costarà?

Les primeres mínimes s’estableixen per un període de 12 mesos i actualment se situen en prop de 3.000€.

Revisió Pòlissa Existent

Actualment assegurat: Per què he de revisar els meus contractes o pòlisses existents?

Com puc estar segur de que tinc la política més adequada per a les meves necessitats?

Com descrit en l’apartat del web “Productes i Serveis”, hi ha un gran nombre de tipus de cobertures diferents disponibles al mercat. Els asseguradors estan introduint contínuament serveis i nous conceptes. Nosaltres estem constantment aprenent i innovant de la mà de clients i asseguradors per poder oferir la solució més òptima i actualitzada per la seva empresa.

¿La meva companyia d’assegurances de crèdit actual m’està proporcionant la millor cobertura disponible al mercat?

No ens agrada parlar de tercers, de manera que només podem dir que ABK Crèdit a cada renovació, establirà si hi ha deficiències en la cobertura i durà a terme un anàlisi complert del mercat per comparar tant el preu com la cobertura, de manera que pugui estar segur que la seva pòlissa li oferirà la millor cobertura al millor preu.

Com puc saber si el meu agent m’està donant el millor servei?

El seu broker hauria de donar suport les sol·licituds de límit de crèdit de comprador i els recobraments de sinistres, demostrant en la renovació que les seves condicions actuals són les millors disponibles al mercat. Entenem que qui millor pot realitzar aquest treball, és un broker independent i especialista com ABK Crèdit. Entenem que és fonamental evitar la contractació directa amb Asseguradors o agents afectes que sempre aniran a favor de l’asseguradora davant discrepàncies substancials.

Té un corredor local per a mi?

ABK Crèdit té presència i abast total en l’àmbit de la Península Ibèrica i com a membre fundador de Credea, Credea, oferim també suport a nivell mundial.

Què pot oferir ABK CRÈDIT, què és diferent?

Permeteu-nos explicar-li en profunditat les diferències en una entrevista personal, conferència o Webex / Skype, que podem concretar mitjançant la nostra pàgina de contacte.

Exportador

¿Exporta i necessita una assegurança de crèdit que s’adapti als mercats en els que el risc augmenta per la distància del client?

Puc operar en efectiu contra lliurament de documents a través del sistema bancari. Necessito obtenir cobertura?

Les entitats asseguradores difereixen en aquest punt. El risc que un banc estranger dongui a conèixer els documents de titularitat sense fer el pagament és real i passa sovint com ho és també la fallida d’un banc estranger. L’avaluació de riscos correrà de la seva part, però la cobertura està disponible.

Què cobreix l’assegurança de crèdit a l’exportació?

A més de l’impagament del seu client, la cobertura s’estén al risc polític, vol dir, de inconvertibilitat de divises. Pot passar que un importador disposi de fons en moneda local i el Govern imposi restriccions en el canvi de divisa i es produeixi impagament per impossibilitat de canviar a € o US $.

Si el meu comprador es nega a pagar puc reclamar?

Les asseguradores de crèdit s’han construït una extensa xarxa de suport per ajudar a cobrar comptes endarrerits en països estrangers, però si això falla, la reclamació serà pagada dins dels propers 6 mesos des de la data de venciment. No s’ha de preocupar sobre la negociació dels honoraris d’advocats o altres taxes en els mercats d’exportació.

¿Només tinc alguns comptes a l’exportació en condicions de crèdit. Existeix una política per això?

Probablement serà determinat pels nivells de costos i la prima mínima de les polítiques d’exportació, que són generalment més altes que les nacionals. De tota manera estudiaríem el cas en concret per adaptar l’assegurança al convenient per al seu cas.

¿Cobertura de principals compradors?

Content de que la major part de la seva cartera de clients tingui un risc de crèdit acceptable però li preocupa algun compte important?

Puc seleccionar només un client per a la cobertura?

Sí, però això pot no ser la millor opció. En aquests casos les asseguradores s’aplicaran els nivells de primes mínimes més altes. Seleccionar tot el volum de negocis o un grup de comptes elevat, pot ser una millor opció.

He rebut denegació de cobertura del subscriptor. Puc sol·licitar a una altra asseguradora cobrir el risc?

Sempre que la cobertura no sigui molt elevada, per sobre de 300.000 €, canviï de subscriptor. Hauria de sol·licitar a ABK Crèdit la revisió de la cobertura per contrastar.

Quant em costaria cobrir un sol compte?

A diferència de cobrir el volum total de negocis i la majoria de les altres polítiques, en el cas d’un sol comprador s’estableix un preu amb el valor del límit de crèdit en lloc de la xifra de negocis assegurable. Com és d’esperar, el preu es basa en la força i potencial del comprador i el valor assegurat, el que significa que les taxes variaran d’una fracció del percentatge de fins al 8% o 9%.

Millora Procés de Crèdits

Els nostres Subscriptors i Consultors dissenyen procediments de crèdit d’acord amb la seva casuística en combinació amb la pòlissa d’assegurança contractada.

Suport Financer

Està buscant opcions alternatives de finançament i desitja maximitzar el valor de la seva partida de deutors (compta clients) com a garantia per a un “factoring” o finançament circulant d’un Banc?

Disposar de la cartera d’assegurances assegurada al 100% és una estratègia clau per aconseguir millorar la capacitat de finançament del circulant. Les empreses de Factoring i Bancs tendeixen a donar millors condicions si les factures estan assegurades i cosnta com a beneficiari el finançador.

La meva empresa de factoring m’ha ofert assegurament a través d’ells sobre factures cedides…

Separar el seu proveïdor d’assegurança de crèdit del seu finançador atorga més flexibilitat i estalvi de diners depenent d’una sèrie de criteris. Hauria de tractar aquest tema amb uns dels nostres subscriptors.

¿Cobrirà l’assegurança de crèdit els meus deutors existents?

La majoria de les pòlisses d’assegurança de crèdit cobreixen el deute de les dates dins el període de la pòlissa creada a través de pagament (Riscos fixació). En iniciar una pòlissa hauria de pactar que s’incloguin deutes històrics d’aquells compradors que no presentessin impagaments a la data d’inici de cobertura.

Per a més informació: Trade Finance.